Studio AMS

DELTA WORKS Amsterdam

DELTA WORKS Amsterdam is een programma dat het curriculum onderhoudt van beroepsbeoefenaren (in opleiding) qua vaardigheden, kennis en houding & gedrag. 


Het curriculum steunt mede op:

1) MASTER THESIS Amsterdam, waarin studenten begeleid worden bij hun scriptie, waarmee wordt bijgedragen aan voor de praktijk relevant ("Contemporary Public Audit") academisch onderzoek:


2) LIBRARY Amsterdam: afgeronde scripties worden toegevoegd aan de collectie van LIBRARY Amsterdam. Datzelfde geldt voor recente vaktechnische en academische publicaties.


3) Vaktechnische ontwikkelingen langs de lijnen van de NBA Faculties: Audit & Assurance, Opstellen Samenstellen & Verantwoorden, Business & Management, Ethiek Cultuur & Gedrag.

4) Maatschappelijke ontwikkelingen, inclusief die op het gebied van fraude, (naleving van) wet- & regelgeving, duurzaamheid en continuïteit.


5) De generieke eindtermen CEA (in casu de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden), waaronder: Relatiemanagement & -beheer, Analytische- & Onderzoeksvaardigheden, Mondelinge & Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, Projectmanagement, Coaching & Leiderschap en Conflictbeheersings- & Onderhandelingsvaardigheden.

Het curriculum vormt de basis van de PERMANENTE EDUCATIE Amsterdam, DUTCH CARIBBEAN AmsterdamRODE LOPER Amsterdam en GREEN TABLE Amsterdam series.