Studio AMS

Delta Works Amsterdam


Some topics may require enhanced coordination of the STUDIOAMS' activities and are labelled "Delta Works Amsterdam"; the output around these topics are stacked on the "Delta Works Amsterdam" platform.

The following Delta Works Amsterdam are currently open:

- "RegAccountTECH": the purpose of this Delta Works Amsterdam is to identify potential propositions for and to encourage an Open-Source environment for entrepreneurs in the areas of FinTech, AccountTech, LegalTech and RegulatoryTech. For more information..

- "Growing the PIE": on 30 April 2019 the 3rd audit firm in a short period of time in row announced to cease its statutory audit services to NL Public Interest Entities (PIE). The market demand for PIE audit services increases due to an enlarged scope of the legal PIE definition and simultaneously supply (from 9 to 6 licensed CPA firms) decreases. Hence society faces a gap between on one hand regulatory requirements and on the other hand its aim to lower market entry barriers for a.o. regulated financial institutions and public capital market listed companies. The enlarged scope of the PIE definition is a result of a generally increasing societal development of forcing companies to be accountable on an increasing number of topics, including but not limited to finance, going concern, sustainability, compliance laws & regulation and fraud. Rode Loper (Red Carpet) Amsterdam facilitates the debate on this topic. For more information..

- "IBOR": per 1 januari 2020 EURIBOR will no longer be administered by ECB. Since 1 January 2018, with full applicability per 1 January 2022, the Benchmarks Regulation has been implemented. The IBOR reform and Benchmarks Regulation has significant impact on both financial institutions and other companies. For more information..  

-  "WWFT": de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) is een veelomvattend en tegelijkertijd maatschappelijk gevoelig onderwerp. Stichting STUDIOAMS heeft dit onderwerp in haar DELTA WORKS Amsterdam programma opgenomen. Onder andere worden Rode Loper Amsterdam debatten aan dit onderwerp gewijd. Daarnaast wordt jaarlijks de Permanente Educatie - WWFT - Amsterdam serie georganiseerd. Dit mede omdat de Wwft de bepaling kent dat instellingen hun medewerkers, voorzover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek moeten opleiden, zodat ze beter in staat zijn "ongebruikelijke transacties" in de zin van de Wwft te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren. For more information..

- "Frauderisicofactoren": In 2019 heeft NBA "Frauderisicofactoren" als een verplicht onderwerp benoemd voor de Permanente Educatie. Dit geldt voor alle accountants die in 2017 nog niet deze cursus hebben gevolgd. Permanente Educatie Amsterdam B.V. is door NBA geaccrediteerd om deze (verplichte) cursus voor accountants aan te bieden. For more information..

Artists of Amsterdam - Dave Dekker: Zeg maar niets meer

Datum: 05 aug 19
Auteur: Endymion Struijs

ENDYMION Amsterdam is #proudsponsor of STUDIOAMS Artists of Amsterdam - ambassador - Dave Dekker Cover series edition: Zeg maar niets meer.

Rode Loper Amsterdam - Jan Bouwens: De toekomst van accountancy

Datum: 27 mei 19
Auteur: Jan Bouwens

We hebben weinig behoefte aan verdere scheiding tussen controle en advies, we hebben geen behoefte aan joint audits, we hebben wel behoefte aan auditcomissie die zijn verantwoordelijkheid neemt en een CFO die zich bescheiden opstelt in de richting van de controlerend accountant. Fouten kunnen we niet voorkomen wel mitigeren. Als we de kans op fouten binnen de assurance verder willen verkleinen dan zal een verhoging van de fee onontkoombaar zijn. Wellicht kunnen we targets stellen ten aanzien van kwaliteit om voor eens en altijd van de verwachtingskloof te beslechten!