Studio AMS

Delta Works Amsterdam

DELTA WORKS Amsterdam curates series of (recurring) Selected Topics.


These are addressed a.o. during Red Carpet Amsterdam, Green Table Amsterdam events and as "Capita Selecta" during LIVE and ONLINE CPE (Permanente Educatie Amsterdam) editions in cooperation with expert partners of (the Expert Panel Amsterdam of) ENDYMION Amsterdam.Please find below the DELTA WORKS Amsterdam series of Selected Topics:

- "GAAS": De NBA heeft, net als in 2017, een Kennistoets verplicht gesteld. Voor 1 juni 2020 dient de toets met goed gevolg te zijn afgerond. De Kennistoets bestaat uit 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS 200-899). De ”Permanente Educatie - GAAS - Amsterdam serie: COS Kennistoets 2019-2020” behandelt de relevante theorie.

- "GAAP": Financial Reporting  / Generally Accepted Accounting Principles (NL GAAP, IFRS)

- "Tax Law"

- "Financial Law"

- "Subsidy"

- "Capital Markets"

- "Controversy"

- "Corporate Legal"

- "GRC" / Governance Risk Compliance

- "Growing the PIE" / Public Interest Entities

- "Grub" / client and assignment acceptance for accountants

- "Integrated Reporting"

- "Internal Audit"

- "Litigation Support"

- "Private Equity"

- "Project Management"

- "Professional Practice"

- "RegAccountTECH"

- "Risk Modeling"

- "IBOR": per 1 januari 2020 EURIBOR will no longer be administered by ECB. Since 1 January 2018, with full applicability per 1 January 2022, the Benchmarks Regulation has been implemented. The IBOR reform and Benchmarks Regulation has significant impact on both financial institutions and other companies.

-  "WWFT": de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) is een veelomvattend en tegelijkertijd maatschappelijk gevoelig onderwerp. Jaarlijks wordt de Permanente Educatie - WWFT - Amsterdam serie georganiseerd. Dit mede omdat de Wwft de bepaling kent dat instellingen hun medewerkers, voorzover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek moeten opleiden, zodat ze beter in staat zijn "ongebruikelijke transacties" in de zin van de Wwft te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren.

- "Fraud" (incl. "Frauderisicofactoren"): In 2019 heeft NBA "Frauderisicofactoren" als een verplicht onderwerp benoemd voor de Permanente Educatie. Dit geldt voor alle accountants die in 2017 nog niet deze cursus hebben gevolgd. Permanente Educatie Amsterdam B.V. is door NBA geaccrediteerd om deze (verplichte) cursus voor accountants aan te bieden. 
 
- "COVID-19": In March 2020 NBA released NBA Alert 42 on " Impact of the Coronavirus (COVID-19) on auditors' work". 

- "NOW regeling": om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. Dit is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

- "M and A": Fusies en overnames komen regelmatig en in verschillende gedaanten voor om als bedrijf te kunnen uitbreiden, te groeien of dreigende discontinuïteit af te wenden.

- "Sustainable Finance": refers to any form of financial service integrating environmental, social and governance (ESG) criteria into the business or investment decisions for the lasting benefit of both clients and society at large.  

- "Dutch Caribbean Amsterdam": The Dutch Caribbean Amsterdam program is an annual series of CPE (PE) courses, tailored to and hosted in Curacao and Aruba (operated by Permanente Educatie Amsterdam B.V.). 

- "FinTech District Amsterdam" : The FinTech District Amsterdam program covers the increasing importance of the role of FinTech, including Payment Service Providers (PSP), in society. 

Artists of Amsterdam - Dave Dekker: Zeg maar niets meer

Datum: 05 aug 19
Auteur: Endymion Struijs

ENDYMION Amsterdam is #proudsponsor of STUDIOAMS Artists of Amsterdam - ambassador - Dave Dekker Cover series edition: Zeg maar niets meer.

Rode Loper Amsterdam - Jan Bouwens: De toekomst van accountancy

Datum: 27 mei 19
Auteur: Jan Bouwens

We hebben weinig behoefte aan verdere scheiding tussen controle en advies, we hebben geen behoefte aan joint audits, we hebben wel behoefte aan auditcomissie die zijn verantwoordelijkheid neemt en een CFO die zich bescheiden opstelt in de richting van de controlerend accountant. Fouten kunnen we niet voorkomen wel mitigeren. Als we de kans op fouten binnen de assurance verder willen verkleinen dan zal een verhoging van de fee onontkoombaar zijn. Wellicht kunnen we targets stellen ten aanzien van kwaliteit om voor eens en altijd van de verwachtingskloof te beslechten!