Studio AMS

About

Not-for-profit foundation Stichting STUDIOAMS and related entities ("STUDIOAMS") are public social networked infrastructure with the objective to encourage "Trust", "Design" and "Transparency" in society.

STUDIOAMS is borne by the


STUDIOAMS contributes to society by deploying its experience and expertise through its:

  • Academy of CPE, debates and stakeholders' exchanges; by maintaining a 
  • Media platform; and by the development of
  • Social programs.


STUDIOAMS Academy curates a curriculum consisting of, but not limited to editions of:


STUDIOAMS Media's channel covers events programmed by the


STUDIOAMS Social programs are a.o.:


Some topics may require enhanced coordination of the STUDIOAMS' activities and are labelled "Delta Works Amsterdam"; the output around these topics are stacked on the "Delta Works Amsterdam" platform.

STUDIOAMS is governed by a Board of Directors and advised by its circle of STUDIOAMbassadorS.

Stichting STUDIOAMS is registrered at the Chamber of Commerce of Amsterdam under no. 50753517. Its VAT no. is: NL822913677B01

De toekomst van accountancy

Datum: 27 mei 19
Auteur: Jan Bouwens

We hebben weinig behoefte aan verdere scheiding tussen controle en advies, we hebben geen behoefte aan joint audits, we hebben wel behoefte aan auditcomissie die zijn verantwoordelijkheid neemt en een CFO die zich bescheiden opstelt in de richting van de controlerend accountant. Fouten kunnen we niet voorkomen wel mitigeren. Als we de kans op fouten binnen de assurance verder willen verkleinen dan zal een verhoging van de fee onontkoombaar zijn. Wellicht kunnen we targets stellen ten aanzien van kwaliteit om voor eens en altijd van de verwachtingskloof te beslechten!

Persoonlijke brief aan Minister Wopke Hoekstra: Gezond toekomstperspectief wordt bedreigd door een weeffout in de accountancy

Datum: 20 mrt 19
Auteur: Antoinette Dijkhuizen

Wopke, je hebt in je toespraak op het NBA congres de volgende uitspraak gedaan: ‘Als er zaken zijn in de sector die u op het spoor komt, waarvan u vindt dat die niet deugen, die beter kunnen of dat die mijn aandacht vergen, dan wil ik dat u zich bij mij of bij mijn Ministerie meldt. En vanzelfsprekend bij voorkeur vooraf, en niet pas als het kalf verdronken is.’ Dus Wopke, ik meld mij bij deze.