Studio AMS

Methodology


STUDIOAMS performs research & develops (R&D) with the objective to interpret social, technological, political, artistic and economic developments into methodology for audit ("Trust"), governance ("Design") and accounting ("Transparency").

Amongst others, source of inspiration for these R&D activities is Contemporary Public Art of Amsterdam including: Stedelijk Museum Amsterdam, Internationaal Theater Amsterdam, Natura Artis Magistra and Dave Dekker from Amsterdam.

The results of such research are released through publications and editions of Permanente Educatie Amsterdam.


Op naar meer ledenbetrokkenheid

Datum: 02 dec 18
Auteur: Endymion Struijs

Accountants moeten leren communiceren op het niveau van - de vrouw en man in de straat -. En daarmee ook van politici die zich, menen sommigen, - zonder rijbewijs op de accountantssnelweg begeven -. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.

Advocaat van het Publiek Belang

Datum: 09 nov 18
Auteur: Endymion Struijs

De afgelopen tijd is er veel geschreven en gelukkig ook steeds meer ‘live’ gedebatteerd over de rol van de accountant rondom fraude, inclusief niet-naleving van wet- en regelgeving.