Studio AMS

Op naar meer ledenbetrokkenheid

Datum: 02 dec 18
Auteur: Endymion Struijs

Accountants moeten leren communiceren op het niveau van - de vrouw en man in de straat -. En daarmee ook van politici die zich, menen sommigen, - zonder rijbewijs op de accountantssnelweg begeven -. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.

Advocaat van het Publiek Belang

Datum: 09 nov 18
Auteur: Endymion Struijs

De afgelopen tijd is er veel geschreven en gelukkig ook steeds meer ‘live’ gedebatteerd over de rol van de accountant rondom fraude, inclusief niet-naleving van wet- en regelgeving.

Broederliefde

Datum: 28 okt 18
Auteur: Antoinette Dijkhuizen

Er is de laatste tijd heel veel geschreven en gesproken over fraude, waarbij het accent langzaam verschuift van wet- en regelgeving naar ethiek en moraal. Vervolgens komt ook de vraag naar voren Hoe nu verder?

Ledenvertegenwoordiging

Datum: 10 sep 18
Auteur: Endymion Struijs

Nu we ongeveer driekwart jaar onderweg zijn, sinds mijn aantreden als lid van het bestuur van de NBA Ledengroep Openbare Accountants (LOA), is dit wellicht een goed reflectiemoment.