Studio AMS

Op naar meer ledenbetrokkenheid

Datum: 02 dec 18
Auteur: Endymion Struijs

Accountants moeten leren communiceren op het niveau van 'de vrouw en man in de straat'. En daarmee ook van politici die zich, menen sommigen, 'zonder rijbewijs op de accountantssnelweg begeven'. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.

Advocaat van het Publiek Belang

Datum: 09 nov 18
Auteur: Endymion Struijs

De afgelopen tijd is er veel geschreven en gelukkig ook steeds meer ‘live’ gedebatteerd over de rol van de accountant rondom fraude, inclusief niet-naleving van wet- en regelgeving.

Broederliefde

Datum: 28 okt 18
Auteur: Antoinette Dijkhuizen

Er is de laatste tijd heel veel geschreven en gesproken over fraude, waarbij het accent langzaam verschuift van wet- en regelgeving naar ethiek en moraal. Vervolgens komt ook de vraag naar voren Hoe nu verder?

Ledenvertegenwoordiging

Datum: 10 sep 18
Auteur: Endymion Struijs

Nu we ongeveer driekwart jaar onderweg zijn, sinds mijn aantreden als lid van het bestuur van de NBA Ledengroep Openbare Accountants (LOA), is dit wellicht een goed reflectiemoment.