Studio AMS

WWFT


De naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) is een veelomvattend en tegelijkertijd maatschappelijk gevoelig onderwerp. Stichting STUDIOAMS heeft dit onderwerp in haar DELTA WORKS Amsterdam programma opgenomen.

Onder andere worden Rode Loper Amsterdam debatten aan dit onderwerp gewijd. Daarnaast wordt jaarlijks de Permanente Educatie - WWFT - Amsterdam serie georganiseerd. Dit mede omdat de Wwft de bepaling kent dat instellingen hun medewerkers, voorzover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek moeten opleiden, zodat ze beter in staat zijn "ongebruikelijke transacties" in de zin van de Wwft te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren.

De volgende Permanente Educatie - WWFT - Amsterdam edities zijn georganiseerd:

Curriculum Permanente Educatie Amsterdam - Najaar 2021 / NBA nieuw PE Model

Datum: 19 jul 21
Auteur: Endymion Struijs

Dit najaar biedt ENDYMION Permanente Educatie B.V. / STUDIOAMS een curriculum aan van Permanente Educatie Amsterdam edities, inclusief de door NBA verplicht gestelde onderwerpen (Continuïteit, Fraude), in: Amsterdam, Utrecht, New York (Americas), Singapore (Asia Pacific), Aruba en Curaçao (Dutch Caribbean)

Amsterdam Metro System (AMS)

Datum: 02 jan 21
Auteur: Endymion Struijs

In November 2020 it was world news when a metro accidently landed on a piece of art, i.e. a whale tail designed by artist and architect Maarten Struijs, coincidently also my father.