Studio AMS

WWFT


De naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) is een veelomvattend en tegelijkertijd maatschappelijk gevoelig onderwerp. Stichting STUDIOAMS heeft dit onderwerp in haar DELTA WORKS Amsterdam programma opgenomen.

Onder andere worden Rode Loper Amsterdam debatten aan dit onderwerp gewijd. Daarnaast wordt jaarlijks de Permanente Educatie - WWFT - Amsterdam serie georganiseerd. Dit mede omdat de Wwft de bepaling kent dat instellingen hun medewerkers, voorzover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek moeten opleiden, zodat ze beter in staat zijn "ongebruikelijke transacties" in de zin van de Wwft te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren.

De volgende Permanente Educatie - WWFT - Amsterdam edities zijn georganiseerd:

Artists of Amsterdam - Dave Dekker: Zeg maar niets meer

Datum: 05 aug 19
Auteur: Endymion Struijs

ENDYMION Amsterdam is #proudsponsor of STUDIOAMS Artists of Amsterdam - ambassador - Dave Dekker Cover series edition: Zeg maar niets meer.

Rode Loper Amsterdam - Jan Bouwens: De toekomst van accountancy

Datum: 27 mei 19
Auteur: Jan Bouwens

We hebben weinig behoefte aan verdere scheiding tussen controle en advies, we hebben geen behoefte aan joint audits, we hebben wel behoefte aan auditcomissie die zijn verantwoordelijkheid neemt en een CFO die zich bescheiden opstelt in de richting van de controlerend accountant. Fouten kunnen we niet voorkomen wel mitigeren. Als we de kans op fouten binnen de assurance verder willen verkleinen dan zal een verhoging van de fee onontkoombaar zijn. Wellicht kunnen we targets stellen ten aanzien van kwaliteit om voor eens en altijd van de verwachtingskloof te beslechten!