Studio AMS

Brussels Sprouts Amsterdam

Not-for-profit foundation STUDIOAMS operates the  "Brussels Sprouts Amsterdam" Trainee Program in cooperation with partners. 

STUDIOAMS aims to encourage youth's and students' "Independence" by developing facilitaties such as the Campus ENDYMION - Duivendrecht - Amsterdam.

Next to their studies, youth and students develop themselves both professionally and socially.

Professionally by developing their resumes with relevant part-time working experience in, but not limited to, accounting, audit, legal, tax and technology. Socially by participating in any of the STUDIOAMS' social programs:


Candidates for the Brussels Sprouts Amsterdam program are welcome to contact: endymion.struijs@endymion.amsterdam


De toekomst van accountancy

Datum: 27 mei 19
Auteur: Jan Bouwens

We hebben weinig behoefte aan verdere scheiding tussen controle en advies, we hebben geen behoefte aan joint audits, we hebben wel behoefte aan auditcomissie die zijn verantwoordelijkheid neemt en een CFO die zich bescheiden opstelt in de richting van de controlerend accountant. Fouten kunnen we niet voorkomen wel mitigeren. Als we de kans op fouten binnen de assurance verder willen verkleinen dan zal een verhoging van de fee onontkoombaar zijn. Wellicht kunnen we targets stellen ten aanzien van kwaliteit om voor eens en altijd van de verwachtingskloof te beslechten!

Persoonlijke brief aan Minister Wopke Hoekstra: Gezond toekomstperspectief wordt bedreigd door een weeffout in de accountancy

Datum: 20 mrt 19
Auteur: Antoinette Dijkhuizen

Wopke, je hebt in je toespraak op het NBA congres de volgende uitspraak gedaan: ‘Als er zaken zijn in de sector die u op het spoor komt, waarvan u vindt dat die niet deugen, die beter kunnen of dat die mijn aandacht vergen, dan wil ik dat u zich bij mij of bij mijn Ministerie meldt. En vanzelfsprekend bij voorkeur vooraf, en niet pas als het kalf verdronken is.’ Dus Wopke, ik meld mij bij deze.