Studio AMS

Stedelijk Museum Amsterdam

ENDYMION Amsterdam, in media partnership with STUDIOAMS, is a partner of the Stedelijk Museum Amsterdam, Museum for Contemporary Modern Art Design. 

Besides membership of Stedelijk Club, the business network of the Stedelijk, STUDIOAMS and ENDYMION Amsterdam participate in the "Startup @ Stedelijk" program. 

Op naar meer ledenbetrokkenheid

Datum: 02 dec 18
Auteur: Endymion Struijs

Accountants moeten leren communiceren op het niveau van - de vrouw en man in de straat -. En daarmee ook van politici die zich, menen sommigen, - zonder rijbewijs op de accountantssnelweg begeven -. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.

Advocaat van het Publiek Belang

Datum: 09 nov 18
Auteur: Endymion Struijs

De afgelopen tijd is er veel geschreven en gelukkig ook steeds meer ‘live’ gedebatteerd over de rol van de accountant rondom fraude, inclusief niet-naleving van wet- en regelgeving.