Studio AMS

Sports Academy Amsterdam


Sports Academy Amsterdam is a social program of Stichting STUDIOAMS operated by Permanente Educatie Amsterdam B.V. supported by the partnership with vv CTO'70.

The program's motto is: "Mens Sana In Corpore Sano" Amsterdam. Meaning "a healthy mind in a healthy body". The phrase is used to express the theory that physical exercise is an important or essential part of mental and psychological well-being.

Mens Sana in Corpore Sano applies to individuals, sports clubs (including but not limited to Amsterdam Football Clubs) and companies. 

Sports Academy Amsterdam's mascot is the Axolotl, supported by the partnership with Natura Artis Magistra.


The SPORTS ACADEMY Amsterdam's activities are:

1 Soccer Academy Amsterdam


2 Train the Trainer Amsterdam


3 Referee Program Amsterdam


4 Calisthenics Amsterdam


5 Running Team Amsterdam


6 Bedrijvencompetitie Amsterdam7 Geen Voetbal Zonder Muziek8 CafeAMS


9 Study Studio Amsterdam


10. Verenigingsbestuur Amsterdam


For more information please contact:

- for activities 1-5 Latif Wooter (info@dromenjagerz.nl), 

- for activities 6-10 Endymion Struijs (endymion.struijs@endymion.amsterdam)

De toekomst van accountancy

Datum: 27 mei 19
Auteur: Jan Bouwens

We hebben weinig behoefte aan verdere scheiding tussen controle en advies, we hebben geen behoefte aan joint audits, we hebben wel behoefte aan auditcomissie die zijn verantwoordelijkheid neemt en een CFO die zich bescheiden opstelt in de richting van de controlerend accountant. Fouten kunnen we niet voorkomen wel mitigeren. Als we de kans op fouten binnen de assurance verder willen verkleinen dan zal een verhoging van de fee onontkoombaar zijn. Wellicht kunnen we targets stellen ten aanzien van kwaliteit om voor eens en altijd van de verwachtingskloof te beslechten!

Persoonlijke brief aan Minister Wopke Hoekstra: Gezond toekomstperspectief wordt bedreigd door een weeffout in de accountancy

Datum: 20 mrt 19
Auteur: Antoinette Dijkhuizen

Wopke, je hebt in je toespraak op het NBA congres de volgende uitspraak gedaan: ‘Als er zaken zijn in de sector die u op het spoor komt, waarvan u vindt dat die niet deugen, die beter kunnen of dat die mijn aandacht vergen, dan wil ik dat u zich bij mij of bij mijn Ministerie meldt. En vanzelfsprekend bij voorkeur vooraf, en niet pas als het kalf verdronken is.’ Dus Wopke, ik meld mij bij deze.