Studio AMS

M and A

Fusies en overnames komen regelmatig en in verschillende gedaanten voor om als bedrijf te kunnen uitbreiden, te groeien of dreigende discontinuïteit af te wenden. Andersom wordt door aandeelhouders of eigenaren soms ook druk uitgeoefend het bedrijf te splitsen. Juridische fusie en splitsing is een complex onderwerp met veel (fiscale) regelgeving en jurisprudentie. O.a. de NBA Handreiking 1126 is in dezen relevant.

De ”Permanente Educatie - M and A - Amsterdam" serie behandelt de relevante theorie rond dit thema. De volgende edities zijn in deze serie georganiseerd:


Curriculum Permanente Educatie Amsterdam - 2021 / NBA nieuw PE Model

Datum: 19 jul 21
Auteur: Endymion Struijs

Dit najaar biedt ENDYMION Permanente Educatie B.V. / STUDIOAMS een curriculum aan van Permanente Educatie Amsterdam edities, inclusief de door NBA verplicht gestelde onderwerpen (Continuïteit, Fraude), in: Amsterdam, Utrecht, New York (Americas), Singapore (Asia Pacific), Aruba en Curaçao (Dutch Caribbean)

Amsterdam Metro System (AMS)

Datum: 02 jan 21
Auteur: Endymion Struijs

In November 2020 it was world news when a metro accidently landed on a piece of art, i.e. a whale tail designed by artist and architect Maarten Struijs, coincidently also my father.