Studio AMS

M and A

Fusies en overnames komen regelmatig en in verschillende gedaanten voor om als bedrijf te kunnen uitbreiden, te groeien of dreigende discontinuïteit af te wenden. Andersom wordt door aandeelhouders of eigenaren soms ook druk uitgeoefend het bedrijf te splitsen. Juridische fusie en splitsing is een complex onderwerp met veel (fiscale) regelgeving en jurisprudentie. O.a. de NBA Handreiking 1126 is in dezen relevant.

De ”Permanente Educatie - M and A - Amsterdam" serie behandelt de relevante theorie rond dit thema. De volgende edities zijn in deze serie georganiseerd:


Artists of Amsterdam - Dave Dekker: Zeg maar niets meer

Datum: 05 aug 19
Auteur: Endymion Struijs

ENDYMION Amsterdam is #proudsponsor of STUDIOAMS Artists of Amsterdam - ambassador - Dave Dekker Cover series edition: Zeg maar niets meer.

Rode Loper Amsterdam - Jan Bouwens: De toekomst van accountancy

Datum: 27 mei 19
Auteur: Jan Bouwens

We hebben weinig behoefte aan verdere scheiding tussen controle en advies, we hebben geen behoefte aan joint audits, we hebben wel behoefte aan auditcomissie die zijn verantwoordelijkheid neemt en een CFO die zich bescheiden opstelt in de richting van de controlerend accountant. Fouten kunnen we niet voorkomen wel mitigeren. Als we de kans op fouten binnen de assurance verder willen verkleinen dan zal een verhoging van de fee onontkoombaar zijn. Wellicht kunnen we targets stellen ten aanzien van kwaliteit om voor eens en altijd van de verwachtingskloof te beslechten!