Studio AMS

Independymion

Independence is:

  • Independence in appearance – the avoidance of facts and circumstances that are so significant a reasonable and informed third party, having knowledge of all relevant information, including any safeguards applied, would reasonably conclude a firm’s, or a member of the assurance team’s, integrity, objectivity or professional skepticism had been compromised; and 

  • Independence of mind – the state of mind that permits the expression of a conclusion without being affected by influences that compromise professional judgment, allowing an individual to act with integrity, and exercise objectivity and professional skepticism;

Op naar meer ledenbetrokkenheid

Datum: 02 dec 18
Auteur: Endymion Struijs

Accountants moeten leren communiceren op het niveau van 'de vrouw en man in de straat'. En daarmee ook van politici die zich, menen sommigen, 'zonder rijbewijs op de accountantssnelweg begeven'. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.

Advocaat van het Publiek Belang

Datum: 09 nov 18
Auteur: Endymion Struijs

De afgelopen tijd is er veel geschreven en gelukkig ook steeds meer ‘live’ gedebatteerd over de rol van de accountant rondom fraude, inclusief niet-naleving van wet- en regelgeving.