Studio AMS

Independymion

Independence is:

  • Independence in appearance – the avoidance of facts and circumstances that are so significant a reasonable and informed third party, having knowledge of all relevant information, including any safeguards applied, would reasonably conclude a firm’s, or a member of the assurance team’s, integrity, objectivity or professional skepticism had been compromised; and 

  • Independence of mind – the state of mind that permits the expression of a conclusion without being affected by influences that compromise professional judgment, allowing an individual to act with integrity, and exercise objectivity and professional skepticism;

Op naar meer ledenbetrokkenheid

Datum: 02 dec 18
Auteur: Endymion Struijs

Accountants moeten leren communiceren op het niveau van - de vrouw en man in de straat -. En daarmee ook van politici die zich, menen sommigen, - zonder rijbewijs op de accountantssnelweg begeven -. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.

Advocaat van het Publiek Belang

Datum: 09 nov 18
Auteur: Endymion Struijs

De afgelopen tijd is er veel geschreven en gelukkig ook steeds meer ‘live’ gedebatteerd over de rol van de accountant rondom fraude, inclusief niet-naleving van wet- en regelgeving.