Studio AMS

GAAS (Auditing Standards) Amsterdam

De NBA heeft, net als in 2017, een Kennistoets verplicht gesteld. Voor 1 juni 2020 dient de toets met goed gevolg te zijn afgerond.

De Kennistoets bestaat uit 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS 200-899).

De ”Permanente Educatie - GAAS - Amsterdam serie: COS Kennistoets 2019-2020” behandelt de relevante theorie.

De volgende edities zijn in deze serie georganiseerd: