Studio AMS

Citizenship

"Citizenship is to act diligently in accordance with applicable technical and professional standards when providing professional services; and to be straightforward and honest in professional and business relationships;"

Het BRUSSELS SPROUTS Amsterdam programma geeft invulling aan deze fundamental value door enerzijds Bachelor- en (Post-) Master studenten te ontwikkelen op het gebied van algemene en communicatieve beroepsvaardigheden, en anderzijds hedendaagse ondernemers (start- en scale-ups) te begeleiden bij de professionalisering van de (financieel-administratieve) bedrijfsvoering.
Het programma bestaat uit: 

(1) Het onderhouden en samenbrengen van een netwerk van enerzijds studenten ("AXL Trainees") anderzijds hedendaagse (start- en scale-up) ondernemers en het leveren van coaching via AXOLOTL Network.

Naast een relevante bijbaan wordt aan studenten de gelegenheid geboden te participeren in het Master Thesis Amsterdam programma.

Aan ondernemers en initiatieven in de creatieve en sportsectoren wordt (o.a. door AXL Trainees) ondersteuning geleverd via ARTISTS of Amsterdam en SPORTS ACADEMY Amsterdam.

(2) (class-room) Trainingsprogramma's, gericht op de ontwikkeling van vaktechnische, algemene en communicatieve beroepsvaardigheden bestaande uit (vaktechnische) Actualiteiten en (jaarlijks terugkerende) Capita Selecta; e.e.a. gebaseerd op het DELTA WORKS Amsterdam curriculum. 


Daarnaast worden "Peer Group" (dialoog-) sessies voor specifieke stakeholders (o.a. CF(R)O van FinTech ondernemingen en Private Equity / Venture Capital investeerders) aangeboden via het GREEN TABLE Amsterdam programma.

(3) De RA Praktijkopleiding Assurance "REGISTERACCOUNTANT io": studenten die starten met de (Post-) Master Accountancy & Control kunnen tegelijkertijd instromen in de RA Praktijkopleiding Assurance, bestaande uit praktijkstagebegeleiding in aanvulling op het  genoemde geïntegreerde trainingsprogramma, inclusief intervisiegesprekken, en relevante praktijkervaring in een hedendaagse accountants- en adviespraktijkVoor geïnteresseerde studenten en ondernemers, neem contact op met endymion.struijs@endymion.amsterdam


De integere advocaat-onderzoeker

Datum: 08 mrt 22
Auteur: David Schreuders

Onafhankelijk betekent in dit verband ‘autonoom’ en is dus niet hetzelfde als objectief of neutraal.