Studio AMS

CFO Amsterdam

Stichting STUDIOAMS organiseert in het kader van het CFO Amsterdam Program periodiek CFO Green Tables op een doordeweekse avond van 19.00 tot 21.00 in de Beurs van Berlage, Damrak - Amsterdam. 

Tussen de 6 en 10 CFO’s worden per editie uitgenodigd. CFO’s van (Fin) Tech scale-ups. Verder zijn er een juridisch en een fiscaal expert aanwezig die mee discussiëren over de onderwerpen die op de agenda staan.

Het programma van de edities is een rolling agenda van, op basis van de behoeften en actualiteit, opkomende onderwerpen.


Deelname is op uitnodiging.

De CFO Green Tables hebben een interactief wederkerig karakter. Enerzijds is er een uitwisseling van expertise en ervaringen tussen de CFO's onderling en met de experts. Anderszijds biedt dit de gelegenheid om inzichten op te doen ten behoeve van de vernieuwing van het accountantsberoep.

Voor nadere informatie, neem contact op met: Bastiaan Cusell ( bastiaan.cusell@endymion.amsterdam / +31657068986 )

Op naar meer ledenbetrokkenheid

Datum: 02 dec 18
Auteur: Endymion Struijs

Accountants moeten leren communiceren op het niveau van - de vrouw en man in de straat -. En daarmee ook van politici die zich, menen sommigen, - zonder rijbewijs op de accountantssnelweg begeven -. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.

Advocaat van het Publiek Belang

Datum: 09 nov 18
Auteur: Endymion Struijs

De afgelopen tijd is er veel geschreven en gelukkig ook steeds meer ‘live’ gedebatteerd over de rol van de accountant rondom fraude, inclusief niet-naleving van wet- en regelgeving.