Studio AMS

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (training en intervisie module 4/6)

Datum: 05-10-2022 Prijs: € 245,00 (excl. 21% BTW)

In verband met de behoefte naar een hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance voor accountants in opleiding (“trainees”)) heeft ENDYMION Permanente Educatie B.V. een programma ontwikkeld.


Dit programma is geaccrediteerd door de NBA Raad voor Praktijkopleidingen zodat trainees, nadat ze het programma gevolgd hebben, deze onder andere in de Praktijkopleiding Assurance (in geval van accountants in opleiding) kunnen inbrengen.

Voor nadere toelichting op het trainings- en intervisieprogramma wordt verwezen naar het volgende bericht: "Hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance)"

De Capita Selecta van de vierde trainingsmodule uit de serie van 6 betreft: "Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden".

Deze editie wordt zowel fysiek in de Beurs van Berlage (Damrak, Amsterdam) als tegelijkertijd online op woensdagavond 5 oktober 2022 van 18.00 - 22.00 uur (Amsterdam) / 12.00 - 16.00 uur (Dutch Caribbean) georganiseerd.

De kosten voor deelname bedragen EUR 245 exclusief BTW en inclusief lichte maaltijd.

Hoofddocent van de trainingsmodule en het onderdeel intervisie is Endymion Struijs.

Gastdocent voor deze module is: Margreeth Kloppenburg.

Margreeth Kloppenburg (1968, geen accountant) werkt bijna vijfentwintig jaar als adviseur/facilitator/spreker met professionals en management van (corporate) Nederland aan professionalisering. Margreeth is auteur van onder andere Hoera, een conflict (2008), Leve het Verschil (2009), Eerlijk Scoren, de professionele balans tussen target en integriteit (2010) en Artikel 5, de beroepseer van de Accountant (2017) en schrijft regelmatig artikelen, columns en opinies. Verder is ze als onderzoeker/docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht en geeft ze trainingen voor de Assurance praktijkopleiding van Nyenrode. Ook is ze betrokken bij de Stichting Beroepseer, lid van de redatieraad van de CEA en voorzitter van de Faculty Ethiek, gedrag en cultuur van de NBA.

Voorafgaand aan de behandeling van de Capita Selecta zal eerst worden ingegaan op de actualiteiten, die langs de lijn van de 4 NBA faculties worden behandeld (Audit & Assurance/Ethiek, Cultuur & Gedrag/Business & Management/Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden).

Daarnaast komen er academische publicaties en uitspraken van de Accountantskamer (AK) en College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan bod.

Met het oog op de vaardigheden in het kader van de generieke eindtermen zal deze module een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, en dan met name toegespitst op (techieken tbv) actief luisteren en interviews (GE 12), en overtuigend communiceren en presenteren (GE 13).

Bij zowel het ontvangen als overbrengen van informatie is het van belang dat de zaken helder, overtuigend en efficiënt overkomen. Het bewust zijn en worden over het hoe, wat en waarom van effectieve communicatie zorgt ervoor dat o.a. ideeën, standpunten en conclusies beter overgebracht en begrepen worden.

In de module komen verschillende zaken aan bod die de trainee in staat stellen om:

  • Vaardig, vakkundig en overtuigend eigen standpunten over te brengen, te presenteren, eventueel ondersteund met daarvoor geschikte technieken;

  • Effectief en met empathie anderen te bevragen en interviewen;

  • Assertief te werk te gaan en het voortouw durft te nemen;

  • Weerstand en (non-verbale) signalen op te vangen, weg te nemen en/of weet om te buigen;

 
Registreer voor deelname aan deze module via onderstaande inschrijfformulier:

Schrijf je in voor Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (training en intervisie module 4/6)