Studio AMS

Green Table - RegAccountTECH - Amsterdam

Datum: 20-05-2019 Prijs: € 0,00 (excl. 21% BTW)

Op maandag 20 mei van 18.00 - 20.00 in de ENDYMION Amsterdam Tower Studio (Beurs van Berlage, Damrak, Amsterdam) organiseert Stichting STUDIOAMS de Green Table  - RegAccountTECH - Amsterdam.

Het doel van deze Green Table Amsterdam is het identificeren van proposities voor en stimuleren van een Open-Source omgeving voor entrepreneurs actief op het gebied van FinTech, AccountTech, RegulatoryTech. Een en ander mede in het kader van de NBA Vernieuwingsagenda en het door middel van Technologie effectiever en efficiënter maken van de accountantsberoepsgroep.

Hoewel deze edities op uitnodiging zijn, worden geïnteresseerden uitgenodigd contact op te nemen met Bastiaan Cusell (bastiaan.cusell@endymion.amsterdam)

Schrijf je in voor Green Table - RegAccountTECH - Amsterdam

De toekomst van accountancy

Datum: 27 mei 19
Auteur: Jan Bouwens

We hebben weinig behoefte aan verdere scheiding tussen controle en advies, we hebben geen behoefte aan joint audits, we hebben wel behoefte aan auditcomissie die zijn verantwoordelijkheid neemt en een CFO die zich bescheiden opstelt in de richting van de controlerend accountant. Fouten kunnen we niet voorkomen wel mitigeren. Als we de kans op fouten binnen de assurance verder willen verkleinen dan zal een verhoging van de fee onontkoombaar zijn. Wellicht kunnen we targets stellen ten aanzien van kwaliteit om voor eens en altijd van de verwachtingskloof te beslechten!

Persoonlijke brief aan Minister Wopke Hoekstra: Gezond toekomstperspectief wordt bedreigd door een weeffout in de accountancy

Datum: 20 mrt 19
Auteur: Antoinette Dijkhuizen

Wopke, je hebt in je toespraak op het NBA congres de volgende uitspraak gedaan: ‘Als er zaken zijn in de sector die u op het spoor komt, waarvan u vindt dat die niet deugen, die beter kunnen of dat die mijn aandacht vergen, dan wil ik dat u zich bij mij of bij mijn Ministerie meldt. En vanzelfsprekend bij voorkeur vooraf, en niet pas als het kalf verdronken is.’ Dus Wopke, ik meld mij bij deze.