Studio AMS

DUTCH CARIBBEAN Amsterdam: Zomereditie 2022 (Aruba)

Datum: 20-09-2022 Prijs: € 495,00 (excl. 21% BTW)

Op dinsdag 20 september 2022 09.00 - 17.00 wordt de LIVE zomereditie 2022: Dutch Caribbean - Permanente Educatie - Amsterdam (8 PE-uren) georganiseerd in het Renaissance Aruba.
Zoals bij de aankondiging van het PERMANENTE EDUCATIE Amsterdam - Curriculum 2022 is vermeld wordt er dit seizoen een drie-luik aangeboden.

Deze editie is nadrukkelijk relevant voor zowel openbare, interne-/overheids- accountants en accountants in business alsmede voor aanstaande beroepsbeoefenaren die in het kader van hun Praktijkopleiding Assurance dienen te voldoen aan de trainingsprogramma vereisten; ENDYMION Permanente Educatie B.V. is door de NBA geaccrediteerd hiervoor.

Ten behoeve van de PE portfolio 2022, staan naast de (vaktechnische kennisActualiteiten (langs de lijnen van de NBA Faculties), Capita Selecta op het programma met als doel de ontwikkeling van vaardigheden en houding & gedrag (in overeenstemming met de generieke eindtermen CEA) te verdiepen.

Deze editie is de tweede in de serie van drie, waarbij de volgende Actualiteiten en Capita Selecta op het programma staan:


- Voorbereiding door Endymion Struijs op de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor 2022 verplichte Kennistoets.

- Uitdrukkings-, analytische en onderzoeksvaardigheden:

Bij zowel het ontvangen als overbrengen van informatie is het van belang dat de zaken helder, overtuigend en efficiënt overkomen. Het bewust zijn en worden over het hoe, wat en waarom van effectieve communicatie zorgt ervoor dat o.a. ideeën, standpunten en conclusies beter overgebracht en begrepen worden.

Het ontwikkelen van capaciteiten om snel en effectief informatie te analyseren en om te zetten naar bruikbare inzichten en nieuwe ideeën is van wezenlijk belang. Het is daarbij niet alleen belangrijk om door de complexiteit van situaties heen te kijken tot logische conclusies te komen aan de hand van aangereikte informatie en data.

Gastdocent Margreeth Kloppenburg behandelt onder andere de volgende onderwerpen:

  • Vaardig, vakkundig en overtuigend eigen standpunten over te brengen, te presenteren, eventueel ondersteund met daarvoor geschikte technieken;

  • Effectief en met empathie anderen te bevragen en interviewen;

  • Assertief te werk te gaan en het voortouw durft te nemen;

  • Weerstand en (non-verbale) signalen op te vangen, weg te nemen en/of weet om te buigen;

  • Pragmatisch en effectief te werk te gaan t.a.v. analyses van (nieuwe) informatie en het genereren van ideeën en oplossingen;

  • Zelfstandig en logisch te redeneren over het hoe en waarom van je standpunten en conclusies, ook wanneer dit tegen de bewijsvoering en argumenten van derden in gaat;

  • Oorzaak-gevolg in te zien van situaties en problemen, dit te analyseren en te gebruiken om effectieve oplossingen aan te dragen.


De kosten van deelname (8 PE-uren) bedragen EUR 495 excl. BTW incl. lunch en incl. deelname certificaat namens ENDYMION Permanente Educatie B.V. Ook ontvangen de deelnemers een exemplaar van de bundel "Artikel 5, de beroepseer van de accountant".

Inschrijven via onderstaande online inschrijfformulier.

Schrijf je in voor DUTCH CARIBBEAN Amsterdam: Zomereditie 2022 (Aruba)

De integere advocaat-onderzoeker

Datum: 08 mrt 22
Auteur: David Schreuders

Onafhankelijk betekent in dit verband ‘autonoom’ en is dus niet hetzelfde als objectief of neutraal.