Studio AMS

Analytische en Onderzoeksvaardigheden (training en intervisie module 3/6)

Datum: 28-09-2022 Prijs: € 245,00 (excl. 21% BTW)

In verband met de behoefte naar een hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance voor accountants in opleiding (“trainees”)) heeft ENDYMION Permanente Educatie B.V. een programma ontwikkeld.


Dit programma is geaccrediteerd door de NBA Raad voor Praktijkopleidingen zodat trainees, nadat ze het programma gevolgd hebben, deze onder andere in de Praktijkopleiding Assurance (in geval van accountants in opleiding) kunnen inbrengen.

Voor nadere toelichting op het trainings- en intervisieprogramma wordt verwezen naar het volgende bericht: "Hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance)"
Voor nadere toelichting op het trainings- en intervisieprogramma wordt verwezen naar het volgende bericht: "Registeraccountant.io"

De Capita Selecta van de derde trainingsmodule uit de serie van 6 betreft: "Analytische en Onderzoeksvaardigheden".

Deze editie wordt zowel fysiek in de Beurs van Berlage (Damrak, Amsterdam) als tegelijkertijd online op woensdagavond 28 september 2022 van 18.00 - 22.00 uur (Amsterdam) / 12.00 - 16.00 uur (Dutch Caribbean) georganiseerd.

De kosten voor deelname bedragen EUR 245 exclusief BTW en inclusief lichte maaltijd.

Hoofddocent van de trainingsmodule en het onderdeel intervisie is Endymion Struijs.

Gastdocent voor deze module is: Marije Haeck

Marije is oprichter van BEBR; met een team van wetenschappers past zij wetenschappelijke concepten en ideeën toe om "echte wereld" uitdagingen van ondernemingen op te lossen. Marije is MSc in Quantum en Nano Chemie alsmede BSc in Schei- en Natuurkunde. Ook was Marije docent aan diverse buitenlandse onderwijsinstellingen.

Voorafgaand aan de behandeling van de Capita Selecta zal eerst worden ingegaan op de actualiteiten, die langs de lijn van de 4 NBA faculties worden behandeld (Audit & Assurance/Ethiek, Cultuur & Gedrag/Business & Management/Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden).

Daarnaast komen er academische publicaties en uitspraken van de Accountantskamer (AK) en College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan bod.

Deze module spits zich toe op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van analytisch, logisch en strategisch redeneren. Voor de generieke eindtermen zijn dit de analytische vaardigheden die zich richten op het genereren en verwerken van nieuwe informatie (GE 7), het beoordelen van complexe situaties en het herkennen van tekortkomingen in gepresenteerde argumenten (GE 8), en het signaleren en (effectief) oplossen van problemen (GE9).

Het ontwikkelen van capaciteiten om snel en effectief informatie te analyseren en om te zetten naar bruikbare inzichten en nieuwe ideeën is van wezenlijk belang. Het is daarbij niet alleen belangrijk om door de complexiteit van situaties heen te kijken, maar ook (mede met behulp van [digitale] tools) tot logische conclusies te komen aan de hand van aangereikte informatie en data.

Deze module stelt de trainee in staat om:

  • Pragmatisch en effectief te werk te gaan t.a.v. analyses van (nieuwe) informatie en het genereren van ideeën en oplossingen;

  • Zelfstandig en logisch te redeneren over het hoe en waarom van je standpunten en conclusies, ook wanneer dit tegen de bewijsvoering en argumenten van derden in gaat;

  • Oorzaak-gevolg in te zien van situaties en problemen, dit te analyseren en te gebruiken om effectieve oplossingen aan te dragen.


Registreer voor deelname aan deze module via onderstaande inschrijfformulier:

Schrijf je in voor Analytische en Onderzoeksvaardigheden (training en intervisie module 3/6)