Studio AMS

Pieter de Kok benoemd tot de kring van STUDIOAMbassadorS

Datum: 15-06-2018 Auteur: Antoinette Dijkhuizen, Endymion Struijs

Pieter de Kok is benoemd tot de kring van STUDIOAMbassadorS.

De Kok is partner bij Coney. Van 2010 tot en met 2014 was De Kok aanjager van vernieuwingsbeweging Tuacc. In 2016 maakte hij deel uit van de 'Arenagroep' van de NBA, die een inspiratiedocument publiceerde over de toekomst van het beroep.

STUDIOAMbassadorS zijn onafhankelijke, kritische en vernieuwende ondernemers in en om het accountantsberoep. Hun visies dragen via STUDIOAMS mede bij aan de realisatie van kleinschalige en impactvolle initiatieven in en om de accountancy alsmede de aggregatie daarvan.

Dijkhuizen: “We zijn er trots op om de aanjager van de eerste echte vernieuwingsbeweging binnen het accountantsberoep bij het innovatieplatform voor de accountancy: STUDIOAMS te verwelkomen.”

Struijs: “Zijn energie en visie op onder andere “betekenisvolle assurance” gecombineerd met de “lessons learned” in de TUACC periode zijn voor de huidige vernieuwingsbeweging van onschatbare waarde”

De Kok: “The  meaning in life is to find your gift, the purpose in life is to live it and give it away. Wat een ontzettend mooi bericht dat er eindelijk weer vanuit ons mooie beroep, het échte werkveld, nieuwe mensen opstaan die positieve energie in concrete vernieuwing willen investeren, professionals van binnen en buiten het vak willen verbinden en innovatie willen aanjagen. Kennisdelen en mensen verbinden is “a gift”. Gewoon vanuit oprechte passie voor ons vak, niet gebonden aan agenda’s of gehinderd door politieke processen. Waar relevant en nuttig, help ik daarom graag mee in een Ambassadeursrol en ondersteun ik dit positieve initiatief! Aan TUACC heb ik uiteindelijk een geweldig netwerk overgehouden en denk ik te weten hoe we concreet met vernieuwing stappen kunnen zetten. Wij zijn met elkaar dit mooie beroep. Er gaan heel veel dingen heel goed!" 


STUDIOAMS is een platform dat kleinschalige en impactvolle initiatieven in en om de accountancy aggregeert, net zoals de financiële sector vernieuwt door FinTech-bedrijven. Het faciliterende platform zoekt op termijn aansluiting bij de NBA, zodat de Vernieuwingsagenda Accountantsberoep op praktische wijze wordt gefaciliteerd. Hierdoor zijn de onafhankelijke, ondernemende en individuele accountants(initiatieven) vertegenwoordigd en verzekerd van invloed in de NBA – en de NBA verzekerd van vernieuwing. Voor nadere toelichting op dit bericht of STUDIOAMS neem contact op met Antoinette Dijkhuizen of Endymion Struijs.

Artists of Amsterdam - Dave Dekker: Zeg maar niets meer

Datum: 05 aug 19
Auteur: Endymion Struijs

ENDYMION Amsterdam is #proudsponsor of STUDIOAMS Artists of Amsterdam - ambassador - Dave Dekker Cover series edition: Zeg maar niets meer.

Rode Loper Amsterdam - Jan Bouwens: De toekomst van accountancy

Datum: 27 mei 19
Auteur: Jan Bouwens

We hebben weinig behoefte aan verdere scheiding tussen controle en advies, we hebben geen behoefte aan joint audits, we hebben wel behoefte aan auditcomissie die zijn verantwoordelijkheid neemt en een CFO die zich bescheiden opstelt in de richting van de controlerend accountant. Fouten kunnen we niet voorkomen wel mitigeren. Als we de kans op fouten binnen de assurance verder willen verkleinen dan zal een verhoging van de fee onontkoombaar zijn. Wellicht kunnen we targets stellen ten aanzien van kwaliteit om voor eens en altijd van de verwachtingskloof te beslechten!