Beurs van Berlage

Damrak 233-I
1012 ZJ AMSTERDAM

Postbus 15841
1001 AH AMSTERDAM 

 

Zonnekoning

Auteur Endymion Struijs - Datum 18-02-2012 - Comments 0
Vandaag in het NRC Handelsblad een heel aardig artikel met de titel: "Herken de Zonnekoning!". Herkenbaar ook de suggestie dat ieder bedrijf wel een "zonnekoning" heeft. In het artikel wordt onder dit begrip verstaan: een manager die zich gedraagt als alleenheerser en die geen tegenspraak duldt.

Hilarisch is de verwijzing naar de jaarlijkse "Narcisme test" die aldus promovenda Antoinette Rijsenbilt door een Raad van Commissarissen uitgevoerd zou moeten worden. Aangezien narcisme een ingewikkelde persoonlijkheidsdimensie is en daardoor moeilijk is te meten, heeft zij een toetsingskader van 15 objectieve narcisme indicatoren opgesteld. Voorbeelden die genoemd worden zijn: Wat verdient een topman ten opzichte van de tweede best betaalde? En worden er gekke acties uitgevoerd, zoals veel en megalomane acquisities? Staan er overdreven grote foto's van de persoon in kwestie in het jaarverslag? En heeft de betreffende bestuurder ineens een veel jongere vriendin (...en hem niet met beide benen terug op de grond kan zetten?).

Op zichzelf is een "zonnekoning" geen probleem, maar wordt dat wel als de Raad van Commissarissen zwak is en zo'n zonnekoning niet aan zijn haren uit het moeras kan trekken. En daar wordt de kern van het probleem geraakt want veel (familie) ondernemingen missen überhaupt een Raad van Commissarissen, laat staan een sterke als in die raad alleen maar vri(e)ndjes zitten.

Ik heb altijd verondersteld dat narcisme iets typisch mannelijks is. Immers, zou het met ABN AMRO niet anders zijn gelopen als Rijkman Groenink een meisje was geweest? en de vrouwelijke factor is als het ware "balancing" de scherpe mannelijke invloed binnen een raad van bestuur. En als we het erover eens zijn dat kinderen een mama en een papa nodig hebben....dan geldt dat toch ook voor ondernemingen, nietwaar?

In dit zelfde artikel worden 5 personen geportretteerd die voorbeelden zouden zijn van "zonnekoningen". Toch was 1 van die 5 een vrouw....nou ja, laten we er voor het gemak maar vanuit gaan...dat ze even zichzelf niet was.

Overigens zou ik in het rijtje objectieve narcisme indicatoren er nog wel 1 willen toevoegen: de mate van beschikbaarheid en bereikbaarheid van een bestuurder voor "zijn" controlerend accountant. Hoe narcistischer, hoe minder bereikbaar...is mijn ervaring. Op zich zou dit al een heel aardige hypothese zijn voor nader academisch onderzoek! In de tussentijd neem ik in de opdrachtbrieven aan cliënten specifiek op, dat de opgenomen schatting van ons honorarium, mede afhankelijk is van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van...de topbestuurders van de onderneming.
 
 
Er zijn nog geen reacties geplaatst
 
Please, leave a comment
 
 
 
Send
 
Blog
Altruïsme, feit of fabel? 10 oktober 2015
24/7 work week 03 oktober 2015
Sociale hebberigheid 27 december 2014
Tandeloze Tij(d)(ger) 09 november 2014
Hello Curaçao! 19 oktober 2014